kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny Kontrast czarno-żółty czcionka: A A A
Prezentowane raporty jakości są to sprawozdania o jakości danych zawierające opis podstawowych komponentów jakości zawartych w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych tj.: przydatności, dokładności, terminowości i punktualności, dostępności i przejrzystości, porównywalności oraz spójności. Raporty opracowane zostały przez autorów badań po realizacji opracowania. Raporty jakości dotyczą zestawów danych pierwotnych zbieranych przez GUS na podstawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Rok realizacji zestawu danych:    

symbol badaniasymbol zestawu danychnazwa zestawu danychdata zatwierdzenia raportu
1.22.01AW-01Statystyczna ankieta wyznaniowa2022-11-23
1.47.01B-01Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych2022-10-27
1.47.04B-05Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych2022-07-20
1.47.04B-06Meldunek o budownictwie mieszkaniowym2022-05-19
1.47.04B-07Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania2022-10-24
1.47.04B-08Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania2022-05-19
1.47.04B-09Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania2022-05-19
1.64.03C-01Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług2022-06-03
1.64.15C-05Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym2022-06-01
1.64.16C-06Sprawozdanie o cenach producentów usług2022-08-12