kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny Kontrast czarno-żółty czcionka: A A A
Prezentowane raporty jakości są to sprawozdania o jakości danych zawierające opis podstawowych komponentów jakości zawartych w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych tj.: przydatności, dokładności, terminowości i punktualności, dostępności i przejrzystości, porównywalności oraz spójności. Raporty opracowane zostały przez autorów badań po realizacji opracowania. Raporty jakości dotyczą zestawów danych pierwotnych zbieranych przez GUS na podstawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Rok realizacji zestawu danych:    

symbol badaniasymbol zestawu danychnazwa zestawu danychdata zatwierdzenia raportu
1.22.01AW-01Statystyczna ankieta wyznaniowa2023-04-28
1.47.01B-01Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych2023-08-29
1.47.04B-05Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych2023-04-24
1.47.04B-06Meldunek o budownictwie mieszkaniowym2023-04-27
1.47.04B-08Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania2023-04-26
1.47.04B-09Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania2023-03-23
1.64.03C-01Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług2023-08-17
1.64.06C-04Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach2023-04-26
1.64.16C-06Sprawozdanie o cenach producentów usług2023-08-01
1.64.16C-09Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji2023-08-01